Members

2014

【Prof. 】
Dr. Makoto YASUDA  (yasuda)

【Assist. Prof.】
Dr. Yoshihiro NISHIMOTO (nishimoto)

【Assist. Prof.】
Dr. Akihito KONISHI (a-koni)

2015konishi

 

【Secretary】
Ms. Michiko EBUKURO (ebukuro)

ebukuro

【Researcher】
Mr. Mark Lee (l_mark)

【D1】
Naoto ESUMI  (n_esumi)

【M2】
Yuji KITA  (y_kita)


Ryosuke YASUNAGA (r_yasunaga)

【M1】
Fumiko HIDAKA (f_hidaka)


Kang Kyoung Min    (k_kang)

2015_kang

Sota NISHIMURA (so_nishimura)

2015nishimuraYouhei MINAMI (y_minami)

2015minamiJunki HARA (j_hara)

2015haraSyota MACHINAKA (s-machinaka)

2015machinaka

【B4】
Yui OKADA (y_okada)

2015okadaKensuke SUZUKI (k_suzuki)

2015suzuki Shuichi NAKAO (s_nakao)

2015nakaoRina HIRASE (r_hirase)

2015_hirase

Atsushi MORINAGA (a_morinaga)

2015morinaga

Benny Ip (i_benny)

2015benny

Mizuto TANAKA (m_tanaka)