Members

2019

【Prof. 】
Dr. Makoto YASUDA  (yasuda)

【Assist. Prof.】
Dr. Yoshihiro NISHIMOTO (nishimoto)

【Assist. Prof.】
Dr. Akihito KONISHI (a-koni)

2015konishi

 

【Secretary】
Yoshimi SHINOMIYA (shinomiya)

2016shinomiya

【D3】

Kang Kyoung Min (k_kang)

Youhei MINAMI (yu_minami)

2015minami

[D2]

 Kensuke SUZUKI (k_suzuki)

2015suzuki

Shuichi NAKAO (s_nakao)

2015nakao

[D1]

Daiki TANAKA (d_tanaka)

2016tanaka

Tetsuji YATA (t_yata)

2016yata

Koki HORII (k_horii)

[M2]

Kento Nishida (k_nishida)

Masaki Fujie (m_fujie)

Kosuke Sakamoto (k_sakamoto)

Shoya Satake (s_satake)

Junyi YI (j_yi)

[M1]

Shota SASAYA (s_sasaya)

Haruna IWASA (h_iwasa)

Naoki SUGIHARA (n_sugihara)

Miki SAIKAI (m_saikai)

Kazuki KIDO (k_kido)

[B4]

Takehiro INOUE (t_inoue)

Yugo IZUMI (y_izumi)

Haruka NAGASE (h_nagase)

Michiyoshi HIROSE (m_hirose)

Yuya TSUTSUI (y_tsutsui)