Organometallic Chemistry OGOSHI Lab.

2016 Group Members

Professor OGOSHI Sensuke
Associate Professor OHASHI Masato
Assistant Professor HOSHIMOTO Yoichi
Assistant Professor KIKUSHIMA Kotaro
Secretary FUJIMOTO Noriko
D3 SAKAGUCHI Hironobu
D2 KAWASHIMA Takuya
KINOSHITA Takuya
SHIRATAKI Hiroshi
D1 ASADA Takahiro
M2 ASHIDA Keita
ISHIDA Naoyoshi
ISHIMOTO Kazuya
HINOGAMI Takaya
YAMAUCHI Yasuhiro
M1 ANDO Kouta
UEDA Yugo
ONO Takafumi
KUSAKA Shiori
HASHIMOTO Yu
Yu Ting Hui
 B4 IMIYA Hiroto
SAKURABA Mahiro
SHIGAKI Anna
NISHIMURA Chika
KIM Jun U