Organometallic Chemistry OGOSHI Lab.

2023 Group Members

Professor OGOSHI Sensuke
Associate Professor HOSHIMOTO Yoichi
Assistant Professor DOI Ryohei
Secretary MORI Yukiko
D3
D3
D2
D2
D1
YAMAUCHI Yasuhiro
SAKURABA Mahiro
NAGAI Syun
HASHIMOTO Taiki
HISATA Yusei
M2 KAJITA Naoki
SYU Yuyo
NEGORO Taiki
NOZAKI Keisuke
MONDORI Yutaka
 M1 MORISHITA Taichi
YAMAGUCHI Genki
YAMAGUCHI Chihiro
 B4 KAMBE Kimitaka
GOTO Yusuke
TOKURA Yusuke
HARADA Ryosuke