Organometallic Chemistry OGOSHI Lab.

2018 Group Members

Professor OGOSHI Sensuke
Associate Professor OHASHI Masato
Associate Professor HOSHIMOTO Yoichi
Secretary FUJIMOTO Noriko
D3 KAWASHIMA Takuya
KINOSHITA Takuya
SHIRATAKI Hiroshi
D2 ASADA Takahiro
D1 ASHIDA Keita
ISHIDA Naoyoshi
M2 ANDO Kouta
UEDA Yugo
ONO Takafumi
KUSAKA Shiori
HASHIMOTO Yu
Yu Ting Hui
M1 IMIYA Hiroto
SAKURABA Mahiro
NISHIMURA Chika
FUKUDOME Kodai
 B4 ITO Hideki
SAHASHI Wataru
YASUI Nozomi
WAFIYA Inas