Members

Staffs and Reserchers
Professor Hiroshi UYAMA
Associate Professor Taka-Aki ASOH
Assistant Professor Takashi TSUJIMOTO
Researcher Chiaki YOSHIZAWA Akiko NAKANO
Mie IWAMOTO
Visiting Researcher Yasushi TAKEUCHI Kyoko INAOKA
Satoshi TOGASHI
Secretary Tomoko SHIMIZU Yoko UENISHI
Technical Assistant Kyoko TANIMURA
Students
       
D3 Yu SHU
D2 Tomonari KANNO Qidong WANG
D1 Zhaohang YANG(CSC)
M2 Yuuki TSUTSUMI Tsukasa KITATANI
Ryota KUMEI Kenta CHASHIRO
Keng Yaw TAN Shun TAKAWA
Xing Yu XIANG Jingyuan NIU
Abdul Hadi SITI HAJARATUL AKMA Jia Yu CHEN(CBCMP)
M1 Toshiki TAMIYA Yuki HAYASHI
Yusuke HINAMOTO Hayate HIRONO
Xing Yu XIANG Jingyuan NIU
Shunsuke MIZUNO Haouyan ZHOU(CSC)
Qin JIN(CSC) Yiying WANG (CSC)
Naharullah BIN JAMALUDDIN (CSC)
B4 Nobuyuki HIRAMI Yuki KAWASAKI
Akihide SUGAWARA Moe SUGAHARA
Yuya HIGUCHI Keisuke WADA
James DJAUHARI(CBCMP)
Research Students Yuchong ZHANG Jiaji YANG
Chaoyi ZHOU
Exchange International Students Andrew VLEMING (OUSSEP) 


Japanese Version
Return to TOP